Fizjoterapeuta w ośrodku wsparcia w korniaktowie południowym

Paź 12, 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie podkarpackie/Białobrzegi
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Fizjoterapeuta w ośrodku wsparcia w korniaktowie południowym
Miejsce pracy: Białobrzegi
Numer: StPr/20/0900
OBOWIĄZKI:
- współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,- prowadzenie kinezyterapii,- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,- opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,- organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,- inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,- podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne


Wymagania inne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.- życiorys zawodowy (CV),- list motywacyjny,- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,- oświadczenie o stanie zdrowia,- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: sierpień2020 r.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 lub pocztą z dopiskiem: FIZJOTERAPEUTA - OW w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

Miejsce pracy:

Białobrzegi


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

Bieżące oferty pracy

Mechanik samochodowy

Lis 30, 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

naprawa aut klientów warsztatu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, mechaniczne Uprawnienia: prawo jazdy kat B

Mechanik samochodowy

Lis 30, 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

mechanik samochodowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, mechaniczne Uprawnienia: prawo jazdy kat B

Spedytor międzynarodowy FTL

Lis 30, 2020

Globetek Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: świadczenie usług spedycyjnych w zakresie transportu międzynarodowego całopojazdowego, uczestniczenie w nawiązywaniu relacji z klientami, utrzymywanie stałego kontaktu z klientami i przewoźnikami, optymalizacja kosztów transportu,...

Konserwator-elektryk

Lis 30, 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

konserwator-elektryk Wymagania konieczne: Zawód: Elektromonter (elektryk) zakładowy (wymagany staż - lata: 5) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne Uprawnienia: Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV