Ekspert ds. inwestycji w przejściach granicznych w wydziale obsługi

Maj 13, 2022 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Ekspert ds. inwestycji w przejściach granicznych w wydziale obsługi
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/22/0513
OBOWIĄZKI:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca ze służbami granicznymi i administracją przejść granicznych w celu opracowania planu inwestycyjnego w zakresie budowy i rozbudowy przejść granicznych (drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych) finansowanych ze środków budżetowych oraz z innych źródeł (np. unijnych). Monitorowanie terminów realizacji, zakresu robót oraz innych zobowiązań określonych w zawartych umowach z wykonawcami inwestycji. Współpraca z wykonawcami zrealizowanych inwestycji oraz inwestorem zastępczym, w zakresie terminowego usuwania usterek, stwierdzonych w okresie objętym gwarancją. Prowadzenie rozliczeń wydatkowanych środków budżetowych na inwestycje wykonywane na przejściach granicznych w celu kontroli zgodności z zapisami obowiązujących umów zawartych z wykonawcami i inwestorami zastępczymi, oraz weryfikacji faktur pod względem merytorycznym. Opracowywanie okresowych (rocznych, kwartalnych, miesięcznych oraz bieżących) analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Wojewody w celu monitoringu wykorzystania przyznanych środków finansowych dla przejść granicznych. Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w celu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla przejść granicznych. Opracowywanie dokumentów, określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, m. in. wystąpień do oferentów, notatek, protokołów z negocjacji, umów z wykonawcami w celu realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto. Dokonywanie zakupów inwestycyjnych w celu zaspokojenia zgłoszonych potrzeb służb granicznych i administracji przejść granicznych. Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym m. in. pozyskania gruntów pod planowane zadanie, określania zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń związanych z realizacją inwestycji w celu przystąpienia do budowy i rozbudowy przejść granicznych. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych, związanych z zakresem działań realizowanych przez Wydział. Godzziny pracy:7.30-15.30

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagane: wykształcenie: wyższe, co najmniej 3 lata stażu pracy, praktyczna wiedza z obszaru zadań wskazanych w ogłoszeniu, znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 64). Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia związanego z zakresem zadań wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca szkoleń online

Maj 22, 2022

Private Corporate Consulting Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Pcc Poland to rodzinna firma, która od samego początku, mimo nieustannego rozwoju, cały czas opiera się na wartościach takich jak m.in. uczciwość, jakość, praktyka i entuzjazm. Ważne jest dla nas aby zarówno pracownik, jak i klient czuł się w naszej...

Kierownik robót drogowych

Maj 22, 2022

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kontrolę jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Koordynację i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości...

Inżynier Budowy - budownictwo drogowe

Maj 22, 2022

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki...

Dojarz

Maj 22, 2022

KST Konsulting sp. z o.o.

dolnośląskie / Wąsosz

Praca w Polsce woj. Dolnośląskie, Wąsosz - zapewniamy zakwaterowanie Gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego poszukuje 4 osób na stanowisko dojarzy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za dój poranny oraz...