Starszy inspektor

Maj 19, 2022 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 99079

Warunki pracy

• praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, w związku z charakterem czasookresu pracy zakładów przetwórczych, • narażenie na oddziaływanie czynników alergennych, • stres związany z przeprowadzaniem kontroli, • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, • kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety), • realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych, • narzędziami pracy są komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Zakres zadań

 • kontrola artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu ,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w obrocie z zagranicą,
 • przeprowadzenie oceny jakości handlowej artykułów - spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydanie Świadectw Jakości Handlowej, dokonywanie oceny potwierdzającej pochodzenie mięsa wołowego od dorosłych osobników płci męskich na wniosek przedsiębiorcy i wydawanie świadectwa,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym, o organizacji rynków rolnych, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, o paszach w zakresie nadzoru nad obrotem detalicznym paszami, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, prowadzenie analizy wyników kontroli, sporządzanie projektów informacji pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli, przygotowywanie pism pokontrolnych do wysyłki,
 • kontrola prawidłowości wprowadzenia do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kontrola wyrobów winiarskich w tym z winogron pochodzących z upraw własnych, przywożonych z krajów trzecich oraz kontrola na wniosek producenta wina w celu wydania stosownych certyfikatów oraz prowadzenie działań kontrolnych niezbędnych do wydania opinii o stanie techniczno - technologicznym linii technologicznych i pomieszczeń magazynowo -produkcyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane: technik technologii żywności, mleczarskiej, mięsnej, roślinnej, żywienie człowieka, towaroznawstwo w zakresie żywności.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Praca w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na stanowiskach bezpośrednio związanych z produkcją, nadzorem lub kontrolą jakości artykułów rolno–spożywczych lub w instytucjach kontrolnych związanych z kontrolą artykułów rolno–spożywczych.
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów i zagadnień związanych z jakością handlową artykułów rolno- spożywczych,
 • Znajomość przepisów KPA,
 • Umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Otwartość i komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres.

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Cze 27, 2022

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Prowadzeniem rekrutacji słuchaczy do szkół, w tym prowadzeniem telefonicznych akcji wychodzących Realizowaniem planów sprzedażowych Obsługiwaniem słuchaczy zgodnie ze standardami firmy Prowadzeniem...

Inżynier Budowy - budownictwo drogowe

Cze 27, 2022

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki...

Kierownik robót drogowych

Cze 27, 2022

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kontrolę jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Koordynację i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości...

Pracownik biurowy

Cze 27, 2022

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

według harmonogramu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące