Starszy inspektor

Lip 18, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 81380

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej),
etaty obejmują realizację programów rządowych związanych z obsługą Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa,
- stres związany z działaniem pod presją czasu,
- dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Sprawdza, analizuje konsultuje projekty czasowe i stałe organizacji ruchu drogowego; rozpatruje ich zgodność z aktualnymi wymogami w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • Kontroluje i analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania
 • Dokonuje rozpoznania potrzeb pod kątem potencjalnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanej sieci dróg
 • Prowadzi bazę danych o wypadkach drogowych w celu zbierania informacji o wypadkach na sieci
 • Prowadzi ewidencję spraw, projektów i archiwizuje materiały wydziału w celu prawidłowego funkcjonowania Wydziału
 • Rozpatruje wnioski z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projektu organizacji ruchu
 • Podejmuje działania związane z prowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, inżynierii ruchu i zarządzania ruchem
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje: - Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, - Rzetelność, - Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, - Współpraca, - Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego zagadnień bezpieczeństwa ruchu

Bieżące oferty pracy

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Kierownik Salonu BYTOM

Lip 30, 2021

VRG S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną, lubisz pracę z ludźmi, potrafisz się zaangażować i z uśmiechem wykonywać swoje obowiązki DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Od Kandydatów oczekujemy: minimum 2-letniego...

Ekspert ds. analiz portfela

Lip 30, 2021

Bank Pocztowy S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków analizy portfela kredytowego oraz raportowanie w ramach ryzyka kredytowego, w tym na potrzeby zarządcze, audytora lub Komisji Nadzoru Finansowego współtworzenie strategii oraz apetytu w obszarze ryzyka kredytowego automatyzowanie...