Starszy inspektor

Maj 20, 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78543

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 • prowadzi postępowania w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi lub stanowisk roślin i grzybów określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody;
 • prowadzi sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na wycinanie drzew lub krzewów;
 • sporządza opinie wewnętrzne w sprawie wycinki drzew na drogach publicznych;
 • uczestniczy w realizacji zadań dotyczących przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000;
 • uczestniczy w przygotowaniu opinii dotyczących tworzenia ogrodów botanicznych oraz uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli tych jednostek;
 • opiniuje dokumenty planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość wiedzy przyrodniczej
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie
 • znajomość form ochrony przyrody
 • umiejętność obsługi komputera;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej;
 • znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, dotyczących ochrony roślin i grzybów
 • umiejętność oceny zasobów przyrodniczych
 • umiejętność pracy w warunkach terenowych
 • prawo jazdy kat.B

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie strony internetowej, promocja firmy w internecie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Menadżer

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

zarządzanie firmą Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Opiekunka dziecięca

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opieka nad dziećmi do lat 3. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Asystent/ka biura inżyniera

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

Doświadczenie na podobnych stanowiskach nie jest wymagane, ale mile widziane.• Mile widziana ogólna znajomość procedur i branży nadzorów prac budowlanych• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego• Przygotowywanie i zarządzanie przepływem...