Starszy inspektor

Sty 21, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73411

Warunki pracy

Czas pracy - 8 godzin, praca o charakterze administracyjno - biurowym, przy monitorze ekranowym, obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Typowanie, weryfikacja oraz kierowanie przy współdziałaniu kierownictwa wydziałów KWP, Oddziału Prewencji Policji w Policji oraz jednostek terenowych kandydatów na różne formy kształcenia resortowego oraz sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji wysyłanej do szkól i ośrodków szkolenia celem zrealizowania potrzeb szkoleniowych;
 • Prowadzenie rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz analiza zapotrzebowania i weryfikacja funkcjonariuszy garnizonu warmińsko — mazurskiego w zakresie szkoleń: podstawowych, dla absolwentów szkól wyższych oraz doskonalenia zawodowego celem zapewnienia bieżących informacji o zgłaszanych potrzebach szkoleniowych;
 • Prowadzenie rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz analiza zapotrzebowania i weryfikacja funkcjonariuszy garnizonu warmińsko — mazurskiego w zakresie szkoleń: podstawowych, dla absolwentów szkól wyższych oraz doskonalenia zawodowego celem zapewnienia bieżących informacji o zgłaszanych potrzebach szkoleniowych;
 • Bieżąca współpraca ze szkołami Policji oraz ośrodkami szkolenia w zakresie realizowanych zadań szczególnie nowych form kształcenia, programów pilotażowych, praktyk kadry dydaktycznej w jednostkach terenowych celem zapewnienia realizacji potrzeb szkoleniowych;
 • Prowadzenie ewidencji funkcjonariuszy kierowanych na szkolenia oraz wydatkowania przyznanych środków w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość zagadnień finansów i zamówień publicznych;
 • umiejętność komunikowania się, analizy lub syntezy, prognozowania, rozwiązywania problemów i negocjacji

Bieżące oferty pracy

Tokarz

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia, prawidłowa realizacja procesu na tokarce. Godziny pracy: 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Wymagania inne: doświadczenie zawodowe przy obsłudze tokarki konwencjonalnej

Specjalista sekcji kierowania ruchem wojsk ds. organizacyjno-kadrowych

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie i realizacja działalności kadrowej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, weryfikowanie, uzupełnianie i kompletowanie dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do TAP. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz...

Kucharz

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

przygotowywanie posiłków, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętnść sporządzania potraw kuchni regionalnej

Operator wózka widłowego

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa wózka widłowego, załadunek oraz rozładunek towarów, transport ładunków, prowadzenie ewidencji korzystania z wózka widłowego, sprawdzanie stanu technicznego wózka, prace porządkowe na terenie segregacji odpadów Wymagania konieczne: Uprawnienia:...