Starszy ekspert skarbowy

Paź 07, 2021 Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85614

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno–biurowa,

 • Praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w weryfikacji informacji o schemacie podatkowym pod kątem spełnienia wymogów określonych dla tych informacji – prowadzi postępowania wyjaśniające, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści informacji o schemacie podatkowym.
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego (NSP), odmowy nadania numeru schematu podatkowego oraz unieważnienia numeru schematu podatkowego, w celu wydania potwierdzenia nadania NSP, odmowy nadania numeru schematu podatkowego lub unieważnienia numeru schematu podatkowego, a także odmowy wszczęcia postępowania oraz umorzenia postępowania.
 • Sporządza informacje, sprawozdania oraz raporty w zakresie obejmującym właściwość Centrum, w celu realizacji zadań zarządczych.
 • Wspiera proces nadania numeru schematu podatkowego (NSP) poprzez obsługę i weryfikację wpływających do Szefa KAS pełnomocnictw do składania dokumentów MDR w celu usprawnienia procesu nadawania NSP.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania podatników w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego NSP w celu eliminowania podstawowych błędów i trudności w rozumieniu przepisów w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Opracowuje projekty wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie właściwości Wydziału. Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów oraz senatorów, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienia dziennikarzy oraz na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu właściwości Wydziału w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz zaufania do organu.
 • Testuje aplikację MDR w celu sprawdzenia funkcjonowania wgranych funkcjonalności.
 • Szkoli w zakresie aplikacji MDR oraz w zakresie procedury MDR w celu nabycia przez uczestników umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania schematów podatkowych, rozszerzenia wiedzy w zakresie klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania (GAAR), małej klauzuli (SAAR) i w zakresie schematów podatkowych (MDR).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego gospodarczego
 • Umiejętność analizowania informacji, precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca w branży mięsnej

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

Sprzedawca w branży mięsnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Specjalista ds zabezpieczenia technicznego

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

- przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacjąumówna dostawy, usługi i remonty,- współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych,- prowadzenie magazynu z materiałami...

Kucharz

Paź 23, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Przygotowanie posiłków dla wychowanków bursy i uczniów szkoły. Zmywanie naczyń . Sprzątane kuchni i stołówkiGodziny pracy 5:30-13:30; 12:30-20:30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

Projektant

Paź 23, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: potrafisz projektować i aranżować wnętrza; śledzisz nowe trendy i rozwiązania; lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz słuchać i proponować inspirujące rozwiązania; potrafisz działać zespołowo. Będziesz...