Specjalista

Paź 01, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85299

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·     umowa na czas określony (zatrudnienie pierwszy raz w służbie cywilnej na okres 12 m-cy),


·     stres związany z działaniem pod presją czasu,


·     wysiłek fizyczny np. noszenie sprzętu,


·     nietypowe godziny pracy  i gotowość związana z koniecznością wykonywania prac serwisowo-informatycznych oraz innych związanych z obszarem IT poza godzinami pracy Oddziału GDDKiA,


·     krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·       obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


·       praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


·       budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


·       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy z obszaru zagadnień informatycznych dotyczących Oddziału (obie siedziby Oddziału, w tym laboratorium drogowe, jednostki terenowe - rejony, obwody drogowe, biura kierowników projektu)
 • administruje zasobami sprzętowymi i infrastrukturą informatyczną sieci LAN/WAN Oddziału z zapewnieniem ich prawidłowego działania i optymalnego wykorzystania
 • zarządza i administruje zasobami sprzętowymi i kontami użytkowników w oparciu o Active Directory i serwer poczty Exchange
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego (m.in. serwery, aktywne urządzenia sieci LAN/WAN, urządzenia peryferyjne, itp.) oraz oprogramowania (systemowego, biurowego, narzędziowego, branżowego i specjalistycznego)
 • wyposaża pracowników Oddziału w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie (przydziały, instalacje stanowiskowe, przesunięcia, ekspertyzy techniczne i wycofanie z użytkowania)
 • wspomaga użytkowników Oddziału niezbędną wiedzą informatyczną i techniczną w korzystaniu ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • wykonuje oraz koordynuje naprawy i konserwację sprzętu komputerowego, infrastruktury sieci LAN/WAN i oprogramowania na podstawie zgłoszeń serwisowych od użytkowników - samodzielnie lub za pośrednictwem firm serwisowych (wspomagających lub autoryzowanych) - nadzorowanie, koordynowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie ich pracy
 • planuje budowy / rozbudowy / modernizację infrastruktury sieci LAN/WAN w Oddziale, w tym opiniowanie na każdym etapie realizacji przedkładanych projektów, rozwiązań dotyczących sieci i systemów informatycznych, także realizowanych centralnie w ramach sieci korporacyjnej GDDKiA (WAN)
 • instaluje, reinstaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowania serwerów, aktywnych urządzeń sieciowych LAN/WAN, stanowisk komputerowych (komputery stacjonarne i przenośne) oraz urządzeń mobilnych użytkowników
 • zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy użytkowników, systemów, danych oraz infrastruktury informatycznej LAN/WAN
 • analizuje potrzeby w obszarze IT Oddziału z planowaniem zakupów i środków bieżących / inwestycyjnych na każdy rok budżetowy oraz w perspektywie kolejnych lat, w tym także na potrzeby planów centralnych GDDKiA
 • planuje postępowania o zamówienia publiczne wraz z przygotowywaniem dokumentacji wewnętrznej i specyfikacji technicznych
 • prowadzi i realizuje zaplanowane zakupy informatyczne (sprzętu komputerowego, oprogramowania narzędziowego, itp), w tym także zakupy nieprzewidziane/awaryjne, z dokonywaniem ocen ofert pod względem spełniania warunków specyfikacji technicznych
 • pełni funkcje lokalnego administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji, w tym także informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows 10, pakiet MS Office w wersji 2013; 2016; 365)
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oparciu o domenę Active Directory oraz serwer Exchange (System Exchange Admin Center)
 • biegła znajomość na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych Windows Serwer: 2003-2016, Windows Serwer w technologii Hyper-V, Windows 10, WSUS
 • praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego
 • umiejętność redagowania komunikatów, informacji, dokumentacji, instrukcji
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” „NATO CONFIDENTIAL”, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” lub gotowość do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz.742)
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, dobra organizacja pracy, orientacja na osiąganie celów i rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość przepisów dotyczących: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o podpisie elektronicznym, Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego technicznego z obszaru IT na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w dziedzinie informatyki i informatyzacji pracy

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca w branży mięsnej

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

Sprzedawca w branży mięsnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Specjalista ds zabezpieczenia technicznego

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

- przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacjąumówna dostawy, usługi i remonty,- współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych,- prowadzenie magazynu z materiałami...

Kucharz

Paź 23, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Przygotowanie posiłków dla wychowanków bursy i uczniów szkoły. Zmywanie naczyń . Sprzątane kuchni i stołówkiGodziny pracy 5:30-13:30; 12:30-20:30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

Projektant

Paź 23, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: potrafisz projektować i aranżować wnętrza; śledzisz nowe trendy i rozwiązania; lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz słuchać i proponować inspirujące rozwiązania; potrafisz działać zespołowo. Będziesz...