Specjalista

Sty 13, 2021 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73105

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.


 Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner).

Zakres zadań

 • opracowuje ogólny plan zamówień publicznych na każdy rok budżetowy i plan postepowań (na podstawie planów zamówień zespołów), dokonuje bieżącej aktualizacji i sprawuje nadzór nad jego realizacją
 • kompleksowo prowadzi procedury (przetargowe i regulaminowe) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wewnętrznymi powyżej 130 000 zł i do 130 000 zł (w tym publikuje ogłoszenia, zawiadomienia, szacuje wartości zamówienia, opisuje przedmiot zamówienia)
 • bieżąco prowadzi ewidencje zamówień publicznych (zapotrzebowań) oraz weryfikuje wszystkie realizowane zamówienia publiczne
 • dokonuje zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie Inspektoratu oraz opisuje faktury i rachunki m.in. w zakresie kwalifikacji budżetowej, trybu udzielenia zamówienia
 • ewidencjonuje i prowadzi rejestr umów o udzielenie zamówień publicznych, a także je weryfikuje pod względem ich kompletności i zgodności z procedurami wewnętrznymi oraz rozlicza stan realizacji zawartych umów w ustalonych jednostkach czasowych
 • opracowuje wymaganą ustawowo sprawozdawczość w zakresie realizacji zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego przy powadzeniu zamówień publicznych w jednostce budżetowej i ich planowaniu (sporządzaniu planów zamówień/planów postępowań), wykonywane nie później niż w ostatnich 3 latach od dnia wszczęcia postępowania (udokumentowane zakresem obowiązków, świadectwem pracy)
 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w BZP, DUUE (udokumentowane zakresem obowiązków lub opinią)
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów okołoustawowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (udokumentowane odbytymi kursami i szkoleniami nie później niż z ostatnich 3 lat)
 • Biegła umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawo zamówień publicznych
 • Znajomość systemu finansowo-księgowego Enova 365

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. wdrożeń

Sty 26, 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

podlaskie / Augustów

Zadania: • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wdrażanych Stacji Paliw zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami firmowymi • Podejmowanie działań operacyjnych i organizacyjnych zmierzających do uzyskania możliwie najlepszego wyniku ekonomicznego...

Specjalista ds. wdrożeń

Sty 26, 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Zadania: • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wdrażanych Stacji Paliw zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami firmowymi • Podejmowanie działań operacyjnych i organizacyjnych zmierzających do uzyskania możliwie najlepszego wyniku ekonomicznego...

Robotnik gospodarczy

Sty 25, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prace porządkowe

Instruktor pracowni porządkowejtrener osobisty (coach, mentor, tutor)

Sty 25, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie pracowni porządkowej