Specjalista

Sie pon, 2020 Kuratorium Oświaty w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 63800

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 • Przyjmowanie kompletnej dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty w celu ich właściwego zarchiwizowania.
 • Przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji przebiegu nauczania przekazywanej przez likwidowane szkoły i placówki, zgodnie z obowiązującym prawem oraz prowadzenie bazy tych szkół (weryfikując dane z SIO).
 • Przygotowywanie do przekazania oraz dostarczanie do Archiwum Państwowego akt archiwalnych typu A, a także brakowanie dokumentów o kat. B w uzgodnieniu z tym Archiwum.
 • Przygotowywanie do wydawania duplikatów świadectw oraz zaświadczeń o przebiegu nauki na podstawie zgromadzonych zasobów archiwalnych.
 • Udostępnianie archiwalnych akt osobowych w celu wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników Kuratorium oraz zlikwidowanych szkół i placówek.
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami, w tym prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • lub absolwent wyższej uczelni o kierunku/specjalności archiwistyka (bez wymaganego stażu pracy)
 • Kurs archiwalny I stopnia (w przypadku osób nieposiadających wykształcenia archiwistycznego)
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Starszy inspektor

  Wrz 25, 2020

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Ełk

  Warunki pracy - praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu; - narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie); - wyjazdy służbowe...

  Senior .Net Developer

  Wrz 24, 2020

  Citycom

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Oczekiwania: 5 lat doświadczenia komercyjnego w programowaniu w .Net, C#, ASP.Net Dobra znajomość ASP.Net MVC, Znajomość nHibernate, Entity Framework, Entity Framework Core Znajomość języka SQL Znajomość Angular Umiejętność szybkiego, kreatywnego i...

  .Net Developer

  Wrz 24, 2020

  Citycom

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Oczekiwania: Minimum rok doświadczenia komercyjnego w programowaniu w .Net, C#, ASP.Net Dobra znajomość ASP.Net MVC, Znajomość nHibernate, Entity Framework, Znajomość języka SQL Znajomość Umiejętność szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia...

  Java Developer

  Wrz 24, 2020

  Citycom

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Zakres obowiązków Tworzenie oprogramowania Wdrażanie i rozwijanie nowych technologii Aktywna praca i uczestniczenie w całościowych procesach wytwarzania oprogramowania Oczekiwania: 2 letnie doświadczenie w programowaniu w Java Znajomości języka SQL...