Pośrednik pracy - stażysta

Sie 18, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Pośrednik pracy - stażysta
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1391
OBOWIĄZKI:
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwanie ofert pracy, rejestrację uzyskanych ofert pracy, zamieszczanie ich w komputerowej bazie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami poprzez organizację targów i giełd pracy, współpracę z innymi specjalistami rynku pracy w zakresie wyboru oferty pracy dla klienta, organizowanie praktyk zawodowych, popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,współpracę z partnerami rynku pracy m.in.: pracodawcami, organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności, realizację innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, realizację innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej,opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu swojej działalności, współpracę z doradcą EURES WK OHP oraz asystentem CEiPM w Olsztynie,organizowanie pracy wakacyjnej, w tym krótkoterminowego zatrudnienia, dbanie o promocję usług wśród klientów oraz rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku, opracowywanie informacji dotyczących bieżących działań MCK OHP z przeznaczeniem na portal ECAM, m.in. realizowanych przedsięwzięć, targów pracy, wspólnych działań z partnerami lokalnymi, a także pisania artykułów o aktualnej sytuacji młodzieży na rynku pracy. Informacje te powinny zostać przekazane do CEiPM do weryfikacji i akceptacji przez Dyrektora CEiPM w Olsztynie,organizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań, konsultacji w celu pomocy młodzieży w poznaniu metod poszukiwania pracy, redagowania dokumentów, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznania się z sytuacją na rynku pracy, rozpowszechnianie informacji dotyczących działań z zakresu pośrednictwa w środowisku lokalnym, udzielanie informacji na temat bezpiecznego zatrudnienia młodzieży,inicjowanie i realizacja programów i projektów w zakresie prowadzonej działalności. prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP, szczególnie jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi OHP, w zakresie wsparcia uczestników OHP w obszarze rozwoju zawodowego, organizacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju zawodowego uczestników OHP,monitorowanie realizacji przygotowania zawodowego u pracodawców przez uczestników OHP, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przez uczestników OHP przygotowania zawodowego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami, poszukiwanie pracodawców/miejsc realizacji przygotowania zawodowego dla uczestników OHP,pośrednictwo w uzyskaniu propozycji pierwszej pracy dla uczestników OHP, którzy osiągnęli pełnoletniość, monitorowanie losów absolwentów OHP i sporządzanie raportów,pomoc absolwentom OHP w znalezieniu zatrudnienia (kontynuacji nauki)i poszerzeniu kwalifikacji zawodowych. dbałość o poprawność i kompletność dokumentacji, sporządzanie okresowych sprawozdań, informacji i analiz.godziny pracy 7:45-15:45
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNEwykształcenie wyższe- preferowane studia I stopnia o charakterze społecznym, np. pedagogika, pedagogika pracy, socjologia, psychologia, polityka społeczna, ekonomia itp. lub ukończone studia podyplomowe, które miały w swoim programie zagadnienia świadczenia usług rynku pracy;obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.WYMAGANIA DODATKOWEdoświadczenie w pośrednictwie pracy w instytucji rynku pracy lub w sektorze organizacji pozarządowych, znajomość problematyki rynku pracy;umiejętność prowadzenia wywiadu, pozyskiwania informacji; łatwość nawiązywania kontaktów; znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Technik prac biurowych

Wrz 26, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

zgodnie z programem stażu staż skierowany do osób bezrobotnych pow 30 roku życia zgodnie z założeniami programu RPO Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Tłumacz język słowacki

Wrz 26, 2021

eobuwie.pl S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Czym będziesz się zajmować? tłumaczeniami branżowych tekstów marketingowych z języka polskiego na język słowacki, tłumaczeniami regulaminów, klauzul oraz innych zleconych tekstów z języka polskiego na słowacki i odwrotnie. Czego od Ciebie oczekujemy?...

Krawiec

Wrz 25, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

krawiectwo lekkie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: umiejętność szycia na maszynie,poprawki krawieckie

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

Wrz 25, 2021

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Opis stanowiska Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów, przeprowadzenie przeglądów budowlanych typowanie robót budowlanych....