Księgowy

Wrz 28, 2021 Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85040

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Izby;

 • Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nalicza i sporządza listy wynagrodzeń/uposażeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat w celu terminowego postawienia środków finansowych do dyspozycji pracownikom/funkcjonariuszom.
 • Nalicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i inne pochodne płac, sporządza stosowne informacje, deklaracje, raporty i rozliczenia w celu terminowego wykonania ustawowych obowiązków.
 • Dokonuje z wynagrodzeń potrąceń z tytułu prywatnych ubezpieczeń, składek na organizacje związkowe, PKZP, z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z ZFŚS, zajęć komorniczych, odpłatności i innych potrąceń w celu terminowego przekazania stosownym jednostkom, organizacjom i instytucjom.
 • Wystawia na wniosek pracowników / funkcjonariuszy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz zaświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia emerytury lub renty w celu przekazania osobie uprawnionej lub właściwej instytucji.
 • Dekretuje dowody księgowe dotyczące wynagrodzeń/uposażeń i pochodnych w celu ich prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgowania.
 • Księguje na kontach analitycznych dowody księgowe dotyczące płac w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowuje bieżące informacje na temat wynagrodzeń/uposażeń w IAS w celu dostarczenia przełożonym aktualnych danych dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń.
 • Sporządza sprawozdania statystyczne, budżetowe, kwartalne i roczne, ZUS P IWA oraz resortowe do jednostki nadrzędnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu: wynagrodzeń w służbie cywilnej i celnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;
 • Komunikatywność;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Sprzedawca w branży mięsnej

  Paź 23, 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  Sprzedawca w branży mięsnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

  Specjalista ds zabezpieczenia technicznego

  Paź 23, 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

  warmińsko-mazurskie / Ełk

  - przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacjąumówna dostawy, usługi i remonty,- współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych,- prowadzenie magazynu z materiałami...

  Kucharz

  Paź 23, 2021

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Przygotowanie posiłków dla wychowanków bursy i uczniów szkoły. Zmywanie naczyń . Sprzątane kuchni i stołówkiGodziny pracy 5:30-13:30; 12:30-20:30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

  Projektant

  Paź 23, 2021

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Jeżeli: potrafisz projektować i aranżować wnętrza; śledzisz nowe trendy i rozwiązania; lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz słuchać i proponować inspirujące rozwiązania; potrafisz działać zespołowo. Będziesz...