Inspektor wojewódzki

Sty pt, 2020 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 59814

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
kontakt z klientem zewnętrznym,
narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.
dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli zadań zleconych i powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu jako należące do zakresu działania Wydziału Finansów i Kontroli, w przypadku kontroli łączonych z innymi wydziałami Urzędu – także jako koordynator zespołu kontrolnego złożonego z pracowników innych wydziałów Urzędu oraz sporządzanie dokumentacji kontrolnej – w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania zadań bądź wykrycia nieprawidłowości w badanym zakresie;
 • prowadzenie kontroli wykonania zadań w jednostkach administracji zespolonej oraz w szczególnych przypadkach – administracji niezespolonej oraz innych kontroli zleconych przez Wojewodę, także jako koordynator zespołu kontrolnego złożonego z pracowników innych wydziałów Urzędu oraz sporządzanie dokumentacji kontrolnej – w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania zadań bądź wykrycia nieprawidłowości w badanym zakresie;
 • wykonywanie czynności wynikających z koordynacji kontroli w Urzędzie, tj. w szczególności uczestniczenie w przygotowywaniu analiz dotyczących działań kontrolnych podejmowanych w imieniu Wojewody, opracowań, sprawozdań, planów i programów kontroli oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolnej w Urzędzie;
 • uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznych w Urzędzie, w celu zidentyfikowania i usunięcia nieprawidłowości w realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu;
 • wykonywanie czynności w zakresie współpracy z pracownikami organów kontroli zewnętrznej (głównie NIK, UKS), w tym m.in. opracowanie i przekazywanie żądanych dokumentów – w celu zapewnienia właściwej organizacji kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez te organy oraz terminowego przygotowania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu metodologii kontroli

Bieżące oferty pracy

Spedytor międzynarodowy

Lut pon, 2020

Globetek Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wymagania: doświadczenie min.2 lata na podobnym stanowisku, wiedza z zakresu realizacji usług transportowych i spedycyjnych, znajomość branżowego języka angielskiego lub innego języka obcego, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej. Zakres zadań:...

Prawnik in-house

Lut pon, 2020

Norlandia Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zadania: wsparcie prawne Spółki w codziennych zadaniach, sporządzanie oraz analiza i opiniowanie projektów dokumentacji prawnej (umowy, pełnomocnictwa, wewnętrzne regulaminy), przygotowywanie analiz prawnych, bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa...

Doradca klienta

Lut pon, 2020

Bank Ochrony Środowiska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli: lubisz ludzi a kontakt z nimi sprawia Ci przyjemność chcesz osiągać osobiste sukcesy finansowe i mieć wpływ na to ile zarabiasz nie czekaj! Przyjdź do nas! Zarabiaj i buduj swoją karierę! Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie:...

Doradca klienta

Lut pon, 2020

Bank Ochrony Środowiska S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Jeśli: lubisz ludzi a kontakt z nimi sprawia Ci przyjemność chcesz osiągać osobiste sukcesy finansowe i mieć wpływ na to ile zarabiasz nie czekaj! Przyjdź do nas! Zarabiaj i buduj swoją karierę! Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie:...