Informatyk

Lis 10, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87341

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - technicznym , biurowym, pełny wymiar czasu pracy, praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej połowego czasu pracy, praca na wysokości do 3 m., kierowanie pojazdem kat. B., sporadyczne dźwiganie ciężarów do 50 kg., praca z urządzeniami pod napięciem elektrycznym, praca z topnikami do lutowania, alkoholami do czyszczenia oraz środkami konserwacyjnymi i smarującymi.

Zakres zadań

 • Zarządza systemami teleinformatycznymi warmińsko- mazurskiego garnizonu Policji, co obejmuje w szczególności: projektowanie, instalację, konfigurację, naprawę, zabezpieczenie danych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności.
 • Zapewnia ciągłość działania rejestratorów korespondencji głosowej i zestawów wideokonferencyjnych
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne do zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Przygotowywuje i przeprowadza szkolenia w zakresie zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Bierze udział w realizacji zamówień publicznych dotyczących zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • Nadzoruje firmy zewnętrzne wykonujące zlecone lub planowane prace.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość sprzętu IT;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości do 3m., dźwigania ciężarów do 50kg (dla mężczyzn), pracy z urządzeniami pod napięciem elektrycznym, pracy z topnikami do lutowania, alkoholami do czyszczenia oraz środkami konserwacyjnymi i smarującymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie tekstów technicznych w zakresie teleinformatyki.
 • ukończone szkolenia w zakresie informatyki i telekomunikacji poparte zaświadczeniami lub certyfikatami.

Bieżące oferty pracy

Magister Farmacji

Gru 05, 2021

Gemini Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olecko

Jak się u nas pracuje? jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu ile...

Lekarz Stomatolog

Gru 05, 2021

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

wybrane Centrum Stomatologii Medicover w Olsztynie Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie! W Medicover Stomatologia to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz: stomatologia zachowawcza, endodoncja mikroskopowa, ortodoncja (aparaty stałe,...

Referent ds. administracyjnych budowy

Gru 05, 2021

Grupa ERBUD

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Opis stanowiska Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty; Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych biura budowy; Zakup materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych do funkcjonowania pracy na budowie;...

Sprzątaczka

Gru 04, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonym, rejonie (biblioteka, czytelnia, sale lekcyjne, WC, korytarze, klatki schodowe)Godziny pracy 15-19 Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: skrupulatność, dyspozycyjność, sprawność,...