Główny księgowy

Paź 13, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1789
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,c) sporządzanie sprawozdawczości finansowej.2) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:a) terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie,c) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami:1) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,2) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych3) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.3.Analiza wykorzystywanych środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.4. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu.5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:1) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,2) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,3) następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowy plan kont, zasady prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.7. Sporządzanie:1) sprawozdawczości statystycznej,2) sprawozdawczości finansowej,3) rocznego projektu planu i planu jednostkowego dochodów i wydatków,4) kalkulacji funduszu wynagrodzeń.8. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z opracowanym zakładowym planem kont:1) dziennik główny,2) księgi analityczne,3) karty wydatków i dochodów.9. Wystawianie faktur i sporządzanie rejestrów sprzedaży na podstawie wystawionych przez kierownika gospodarczego wykazów sprzedaży za najem pomieszczeń szkolnych w programie KSAT 2000i.10.Sporządzanie rejestrów zakupu w programie KSAT 2000i.11.Sporządzanie wewnętrznego naliczania sprzedaży na podstawie wpłat na rachunki bankowe.12. Wystawianie not księgowych.13. Sporządzanie deklaracji VAT.14. Rozliczanie finansowe projektów unijnych.15. Dokonywanie przelewów i obsługa systemu bankowego16.Sporządzanie zestawień i analiz z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.17.Wykonywanie w razie potrzeby innych czynności zaleconych przez dyrektora.Godziny pracy 7-15
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowania
Uprawnienia: kurs - samodzielna księgowość
Uprawnienia: kurs księgowości


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe (rachunkowość) i co najmniej 3-letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż pracy na podobnym stanowisku. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (programy księgowo-płacowe, program KSAT 2000i, pakietu MS Office), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Doskonała znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa pracy, prawa oświatowego, Kodeksu pracy, Ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, ZFŚS oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Praktyczna znajomość zagadnień księgowo-kadrowo-płacowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Product Manager

Paź 21, 2021

Treesat Sp. z o.o.,

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Niniejsza oferta kierowana jest do osób ambitnych, szukających nowych możliwości rozwoju oraz pragnących wykorzystać swoje umiejętności w rozwijającej się, innowacyjnej i prestiżowej firmie. W ramach stanowiska zapraszamy do samodzielnej, twórczej,...

Programista Java/.NET

Paź 21, 2021

Porta KMI Poland

warmińsko-mazurskie / Ełk

Będziesz się zajmował/a: Projektowaniem, testowaniem, wytwarzaniem aplikacji wspierających podstawowe procesy biznesowe firmy Utrzymywaniem i rozwojem istniejących rozwiązań aplikacyjnych Wsparciem dla użytkowników systemów firmy Wytwarzaniem dokumentacji...

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

Paź 21, 2021

Proguest

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OBSŁUGIWANY REGION: woj. warmińsko-mazurskie oraz część woj. podlaskiego BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A ZA: realizację planów sprzedażowych firmy doradztwo techniczne pozyskiwanie nowych klientów i opiekę nad istniejącymi z rynku dystrybucyjnego planowanie...

Kierowca C+ E różne kierunki (możliwość wyboru)

Paź 21, 2021

OMEGA PILZNO

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeden z największych w Polsce operatorów logistycznych - OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski sp. z o.o., zatrudni kierowców na Europę i Azję z możliwością wyboru zabudowy oraz sytemu pracy. Proponujemy jazdę następującymi zabudowami: plandeka, tandem,...