Asystent rodziny

Lis 19, 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku warmińsko-mazurskie/Olecko
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Olecko
Numer: StPr/21/0941
OBOWIĄZKI:
zadania wskazane w art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159 ze zm.), oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem ( Dz.U.2020 r. poz.1329)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki rodzinie lub praca socjalna


Wymagania inne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:1) posiada:a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,praca socjalna lubb) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony napodstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemiepieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lubc) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jejzawieszona ani ograniczona;3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niejwynika z tytułu egzekucyjnego;4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe.Mile widziane doswiadczenie w zawodzie.Uprawnienia i umiejętności konieczne: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.Pozostale wymagania: wysoka kultura osobista, rzetelność i obowiązkowość, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

Miejsce pracy:

Olecko


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Bieżące oferty pracy

Magister Farmacji

Gru 05, 2021

Gemini Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olecko

Jak się u nas pracuje? jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu ile...

Lekarz Stomatolog

Gru 05, 2021

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

wybrane Centrum Stomatologii Medicover w Olsztynie Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie! W Medicover Stomatologia to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz: stomatologia zachowawcza, endodoncja mikroskopowa, ortodoncja (aparaty stałe,...

Referent ds. administracyjnych budowy

Gru 05, 2021

Grupa ERBUD

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Opis stanowiska Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty; Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych biura budowy; Zakup materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych do funkcjonowania pracy na budowie;...

Sprzątaczka

Gru 04, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonym, rejonie (biblioteka, czytelnia, sale lekcyjne, WC, korytarze, klatki schodowe)Godziny pracy 15-19 Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: skrupulatność, dyspozycyjność, sprawność,...